Kysuce-Čriepky z histórie

Prví obyvatelia Kysúc
Osídlenie Kysúc sa začalo už v predhistorickom období, o čom svedčí napríklad nález pazúrikového úštepu z Ochodnice, ktorý pochádza zo staršej kamennej doby. Obdobie mladšej kamennej doby je takisto doložené nálezmi viacerých kamenných nástrojov a keramiky. O súvislejšom osídlení dolných Kysúc možno hovoriť od mladšej bronzovej doby, keď na toto územie prenikol ľud lužickej kultúry. Našli sa tu napríklad žiarové hroby z tohto obdobia, pričom osídlenie ľudu tejto kultúry tu pokračovalo aj v staršej železnej dobe. Na prelome letopočtov sa tu usídlil ľud púchovskej kultúry. Mnohé stopy osídlenia pokračujú až do staroslovanských čias. Od polovice 13. storočia osídlenie a historický vývoj Kysúc dokladajú písomné pramene.

Náhodné články...

Neboli nájdené žiadne výsledky.
Neboli nájdené žiadne výsledky.

Editoriál Daniel Kollár

Na Marhát Daniel Kollár

Musíte byť prihláseny na to aby ste mohli pridať komentár!

Nie ste registrovaný?

Registrujte sa

Výhody registracie

Redakcia časopisu

Adresa: Ľubľanská 2
831 02 Bratislava
Telefón: 0421 254 652 055
Mobil: 0421 918 320 117
Email: info@krasy-slovenska.sk